head_banner

Văn hóa công ty

NHÓM YUFA

Khái niệm phát triển:Không phải là một trong 500 hàng đầu, để làm 500 năm

YUFA tuân thủ lộ trình chất lượng cao và cao cấp, thông qua cải tiến và đổi mới liên tục, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi, củng cố thương hiệu của công ty, phấn đấu cho sự hoàn thiện và theo đuổi sự hoàn hảo.

Những giá trị cốt lõi:Trung thực, Chính trực, Trung thành, Biết ơn

Tinh thần doanh nghiệp:Thực dụng, Đổi mới, Phát triển và Đôi bên cùng có lợi

Cùng chịu trách nhiệm:Giúp nhân viên phát triển;Phục vụ khách hàng tận tình;Quan tâm đến việc bảo vệ môi trường;Tích cực trở lại xã hội

Chính sách chất lượng: 100% sản xuất vượt qua tỷ lệ;100% tỷ lệ đậu nhà máy;Chất lượng là tính cách của chúng tôi

Khái niệm dịch vụ:Mỗi doanh nghiệp là một ngành dịch vụ;Mọi người đều là người phục vụ;Chú ý đến từng chi tiết để cải thiện sự hài lòng của khách hàng

Sứ mệnh doanh nghiệp:Tập trung vào kinh doanh alumin, nghiên cứu công nghệ gốm sứ, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp


X