head_banner

Chương trình đồng đội

Họp mặt Alumina màu trắng
Nhóm YUFA
3
sinh viên của Đại học Công nghệ Hà Nam-chuyến thăm-YUFA

YUFA có hơn 300 thành viên, bao gồm phòng tổng giám đốc, văn phòng, phòng tài chính, bộ phận cung ứng, bộ phận kinh doanh, bộ phận nghiên cứu và phát triển, bộ phận kiểm tra chất lượng, bộ phận công nghệ sản xuất, phân xưởng sản xuất và các bộ phận khác.Mỗi bộ phận trong công ty đều có sự phân công lao động rõ ràng, YUFA quản lý công ty theo đúng quy định của công ty.Sau hơn 30 năm phát triển, YUFA đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và hoạt động ổn định với các khái niệm kinh doanh tiên tiến, cấp quản lý cao hơn và lợi nhuận tốt hơn.

YUFA đã thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001-2015 và chứng nhận hệ thống môi trường ISO14001-2015.Quản lý có hệ thống mang lại hiệu quả cao hơn cho công ty và chất lượng dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Là đơn vị chủ quản của Hiệp hội Vật liệu chịu lửa Hà Nam, YUFA đã thiết lập quan hệ hợp tác với Đại học Công nghệ Hà Nam và nhiều trường đại học khác, bố trí sinh viên đại học đến công ty thực tập hàng năm.Cán bộ công nhân viên của công ty hiện nay chủ yếu là những người trẻ tuổi, có kiến ​​thức chuyên môn phong phú, tạo thành không khí làm việc hợp tác, tương trợ lẫn nhau.


X