head_banner

Nghiên cứu & Phát triển

5 cơ quan nghiên cứu chính

1. Viện Nghiên cứu Silicon Thượng Hải, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc

2. Trung tâm công nghệ kỹ thuật oxit vi tinh thể tỉnh Hà Nam

3. Trung tâm công nghệ doanh nghiệp Hà Nam

4. Trung tâm công nghệ kỹ thuật gốm sứ mỹ nghệ Zhengzhou

5. Trung tâm công nghệ kỹ thuật bột ôxit Trịnh Châu

Có phòng phân tích hóa học, phòng thử nghiệm hiệu suất vật lý, phòng thí nghiệm xử lý và phòng thí nghiệm ứng dụng.Một hệ thống nghiên cứu và phát triển với nhiều đặc tính alumina được hình thành với các thiết bị và phương pháp hoàn chỉnh.

Thiết bị kiểm tra R&D tiên tiến

1. Kính hiển vi điện tử quét điện tử Nhật Bản

2. Máy phân loại hạt Laser Sympatec của Đức

3. Máy phân tích bề mặt và khẩu độ riêng tốc độ cao

4. Máy uốn xoắn ốc bằng gốm

5. Lò điện thử nghiệm nung gốm 1700oC

6. Máy đo mật độ tự động

Máy phân loại hạt Laser Sinpatec của Đức
Kính hiển vi điện tử quét điện tử Nhật Bản (2)
Máy phân tích bề mặt và khẩu độ riêng tốc độ cao (1)
R&D
R&D.jpg3
R&D.jpg2

6 đơn vị nghiên cứu khoa học chính

1. Viện Gốm sứ Thượng Hải, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc
2. Viện nghiên cứu vật liệu chịu lửa Lạc Dương của Sinosteel
3. Viện nghiên cứu mài mòn và mài Trung Quốc
4.Trường Kỹ thuật Vật liệu, Đại học Công nghệ Hà Nam
5. Viện nghiên cứu Baosteel Thượng Hải
6.Đại học Tân Hương

Hợp tác trong các lĩnh vực này tiếp tục dẫn dắt sự phát triển của ngành và cung cấp hỗ trợ công nghệ mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn YUFA.

Viện Gốm sứ Thượng Hải, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc
Viện nghiên cứu vật liệu chịu lửa Lạc Dương của Sinosteel
Viện nghiên cứu mài mòn và mài Trung Quốc
Trường Kỹ thuật Vật liệu, Đại học Công nghệ Hà Nam
Viện nghiên cứu Baosteel Thượng Hải
Đại học Tân Hương

Kiểm soát chất lượng

YUFA luôn khẳng định rằng tất cả các sản phẩm chỉ có thể được bán sau khi vượt qua quá trình kiểm tra chất lượng.YUFA có phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng chuyên nghiệp và nhân viên kiểm tra chất lượng.Từ nguyên liệu thô đưa vào nhà máy, nung chảy trong lò, thành phẩm sơ bộ, nghiền cho đến thành phẩm cuối cùng rời khỏi nhà máy, YUFA thực hiện kiểm tra theo liều lượng khác nhau và kết hợp với các tiêu chuẩn kiểm tra phù hợp của công ty.Số lần kiểm tra tối thiểu là 10 lần và tối đa có thể hơn 40 lần kiểm tra.

Lô hàng,t

Số mẫu

< 0,5

6

> 0,5-1

8

> 1-3

12

> 3-10

20

> 10-20

40

Lưu ý: khi lô lớn hơn 20 tấn thì lấy mẫu theo mẻ.

Sản phẩm ra khỏi nhà máy phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn.Nếu tất cả các mặt hàng đều đạt yêu cầu kỹ thuật thì lô sản phẩm đó đạt tiêu chuẩn.Trong quá trình giám sát và kiểm tra chất lượng, các sản phẩm được kiểm tra được chia thành các phạm vi kích thước hạt khác nhau.Chọn ngẫu nhiên kích thước hạt để lấy mẫu từ chúng.

thử nghiệm (1)
thử nghiệm (8)
thử nghiệm (6)
thử nghiệm (2)
thử nghiệm (5)
thử nghiệm (4)

X